Akfon OGS R Otomatik Geçiş Sistemleri

ogs sistemleri

Kart okuyucu veya şifreli terminalleri kapı açma, personelin giriş çıkışını takip etme veya çalışması ile ilgili puantajının yapılması için kullanılan cihazlardır.

Açıklama

 • Dışarıda kullanıma uygundur, su geçirmez özelliğe sahiptir.
 • Güç gereksinimi 100mA de 9-15V DC, doğrusal düzenleyici önerilmektedir
 • Arabirim Wiegand 26/34
 • Okuma mesafesi 6-10 (m)
 • Frekans 833 (MHz)
 • Çalışma sıcaklığı -30°C’den +60°C’ye kadar
 • Çalışma nemi %5-%95
 • Görsel/işitsel gösterge    Yeşil, kırmızı ve çağrı sinyal çıkışı
 • Ağırlık    2  (kg)

SİSTEMİNİN KURULMASI VE MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ:

 • Giriş ve çıkışın uygun olduğu kartlı terminalin montajı yapılır , özel data kablosu ile RS-232 yada Ethernetten bilgisayara bağlanır. İşletmede kullanılan herhangi bir bilgisayara firmamız programcıları tarafından yazılmış ve istekler doğrultusunda güncellenen  PDKS veya giriş çıkış yazılımı yüklenir. İşletmenin mesai saatlerine ve cezai kesintilerine göre program parametreleri düzenlenebilir ve eğitimi alan kullanıcıya parametrelerin değişmesi gerektiği anda değiştirebilmesi için bilgi  verilir.
 • Kartlı  terminale admin, supervisor gibi yetkili kişilerin kartları tanıtılır. Admin ve supervisor ler çalışan personellerin kartlarını tanımlayabilir , yeni personeller ekleyebilir ve yetkiler verebilir. Personel işten ayrılınca kişinin kart  tanımını iptal ederek yetkisiz kılabilirler.
 • Admin ve supervisorler tanımlandıktan sonra firmada çalışan personellerin kartları sırayla tanımlanır cihaza bir kişinin birden fazla parmağının tanımlanmasının faydası vardır. Kişinin eğer bir parmağı zarar görürse diğer parmağını kullanarak giriş yada çıkış hareketini bildirebilir.
 • BAKIM ONARIM:
  • Cihazı kuru tutun.
  • Cihaz herhangi bir sıvı ile temas ettiği durumda hemen kurulayınız. Sıvılar cihazın elektrik devrelerini bozarak devre dışı kalmasına sebebiyet verir.
  • Normal sıcaklık koşullarında cihazı muhafaza ediniz. Çok sıcak ve çok soğuk ortamlar cihazın plastik aksamına zarar verir, deformasyona uğratır.
  • Cihaz çalışmadığında teknik servis yetkilisine danışınız.
  • Direk güneş ışığı alan yerlere monte etmeyiniz.
  • 12V DC 100mA standart adaptör ile kullanınız.

  GARANTİ KOŞULLARI:
  Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
  Malın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
  Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, sırasıyla; malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısına bildirim tarihinden itibaren başlar.
  Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  Malın arızalanması durumunda garanti belgesinde belirtilen yetkili servislere başvurulması gerekmektedir. Yetkili servis harici yapılan herhangi bir teknik müdahalenin belirlenmesi durumunda mal garanti kapsamı dışında kalır.
  Malın taşınması, sökülmesi ve yeniden takılması süreçlerinde meydana gelen kullanıcı hatalarından kaynaklanan sorunlar garanti kapsamına girmemektedir.
  Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla iki yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu olarak, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için geçen azam sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya ithalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın giderilmesinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
  Malın, kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  Garanti Belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Md.’ne başvurabilirler.

Yorumlar

Akfon OGS R Otomatik Geçiş Sistemleri hakkında yapılan yorumlar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir